En kyrka
med hjärta
för Gud och människor

Missbrukarvård på kristen grund i Pingstkyrkan.

LP står för Pingströrelsens grundare Lewi Pethrus, och arbetet går ut på att ta hand om missbrukare och utslagna i samhället. LP-kontakten i församlingsvåningen är öppen för fika och samtal onsdagar och torsdagar 07.30-11.00. Gunnar Sjöberg är föreståndare för LP i Hässleholm.

Arbetet är inriktat på att missbrukare skall vidare till LP:s vårdhem, få uppleva frälsning och befrielse från sitt missbruk och gå vidare i studier på Pingströrelsens folkhögskolor.

Besöks- och telefontid

Tis-Ons: 07:30 – 10:00
Telefon: 070-529 12 81

VÄLKOMMEN!

Ansvarig

Gunnar Sjöberg 

Tel: 070-529 12 81