En kyrka
med hjärta
för Gud och människor

Församlingens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via plusgiro/bankgiro

Sätt in pengar till vårt Bankgiro: 380-2477 eller vårt Plusgiro: 11 04 58-7. Märk betalningen med "Gåva till församlingen".

Via Swish

Ge en gåva genom att betala med Swish på nummer 123 312 98 30