En kyrka
med hjärta
för Gud och människor

Varmt välkommen om du är du vårdnadshavare till ett barn med NPF-diagnos (ADHD, ADD, autism, språkstörning, tourettes) eller om du tror att ditt barn kan ha en sådan diagnos! Låt oss stötta, inspirera och peppa varandra i denna kluriga uppgift att vara vårdnadshavare till ett NPF-barn! Välkomna! 

Aktuellt