En kyrka
med hjärta
för Gud och människor

Varje fredag från kl 20.00 öppnar vi upp Källaren för ungdomar 13+. Här kan du njuta av gemenskap, fika, livemusik, spel och olika aktiviteter. Under kvällen har vi en kort samling där vi undervisar om Jesus. Vi anordnar även olika event eller samarbeten under terminen. Alla ungdomar är varmt varmt välkomna! Följ oss på Instagram och Facebook för mer information om vad som händer på våra fredagar.

Verksamheter för ungdom

Ansvarig

Matilda Sallbring (tjl)
Ungdomspastor

matilda.pitik@pingsthlm.se
Tel: 072-576 02 66

Anastasia Timbuc
Ungdomsledare

anastasia.timbuc@pingsthlm.se
Tel: 072-576 01 50