En kyrka
med hjärta
för Gud och människor

1924 startades det som nu är Pingstkyrkan i Hässleholm. 45 personer anslöt sig till församlingen då den bildades 1 mars 1924. När året var slut hade församlingen vuxit till 75 medlemmar.

I församlingens första protokoll kan man läsa: "Församlingen antog namnet Filadelfia. Waldemar Svensson valdes enhälligt till församlingens predikant och föreståndare.

Redan under andra verksamhetsåret inköptes en byggnadstomt vid Viaduktsgatan för 8000 kronor. Pingsthelgen 1926 invigdes kyrkan. 

2014 firade församlingen sitt 90-år jubileum under devisen Pingstkyrkan i Hässleholm 90 år - inte helt hundra. Samma år firade Hässleholm 100 år som stad.

1970 invigdes Pingstkyrkan

I slutet 1960-talet började den nuvarande kyrkan att byggas och den stod klar 1970.

1983

Närradion startades 1983 och har sänt en mängd program ut till Hässleholmsområdet. Idag sänds församlingens förmiddagsgudstjänst.

1997 LP-kontakt

I september 1997 startades en LP-kontakt som vänder sig till människor i vårt samhälle med missbrukarproblematik. Varje veckodag är ett café öppet för människor att komma och samtala om Gud och livet.

1998 Secondhandbutik

I samarbete med PMU Interlife (Pingstmissionens utvecklingssamarbete) startades 1998 en secondhandbutik. Idag finns butiken på Industrigatan 8 i Hässleholm och omsätter drygt 5 miljoner kronor varje år.

2001 Förskolan Harpan

Hösten 2001 köptes f.d. soldathemmet på gamla T4 in för att bli församlingens förskola Harpan. Harpan består av två avdelningar med 30 barn sammanlagt. Förskolan Harpan är en kristen förskola med musikprofil.