En kyrka
med hjärta
för Gud och människor

Dela livet

När vi läser i Bibeln om den första församlingen står det att de var "ett hjärta och en själ". Församlingen beskrivs också som Kristi kropp, där de olika delarna behöver varandra. Därför är gemenskapen helt avgörande för oss och vi vill att alla ska känna sig välkomna i den.

Hemgrupper

Hemgrupperna består av 8-12 personer som varje vecka träffas i varandras hem för att dela livet och ge varandra vägledning.

Syjunta

Vi är många som gillar att sy, både unga och gamla, kvinnor och män. På torsdagskvällar träffas vi för att fika, sy till välgörande ändamål och prata om livet.

Musik

Pingstkyrkan i Hässleholm är en församling med musikprofil. Många är engagerade och bidrar med sina gåvor för att skapa en miljö av tillbedjan och glädje i gudstjänsterna. Gudstjänsterna i Pingstkyrkan är präglade av mycket sång och musik.

Församling har en projektkör som medverkar vid speciella tillfällen.

Flera olika lovsångsteam träffas också och medverkar på gudstjänster och ungdomsmöten. Vikten av ett levande sång och musikliv i en församling går aldrig att överskatta.

Som ledstjärna för församlingens sång och musikliv är: Fylla Guds hus med sång och musik som sprider Hans väldoft och andas Guds glada budskap; Evangelium!!