En kyrka
med hjärta
för Gud och människor

Vision

Att vara en församling som älskar Jesus, där Bibeln, bönen och sången till Guds ära står i centrum.

Att vara en församling som förmedlar evangeliet till alla människor och tränar dem i livslångt lärjungaskap.

Att vara en församling ledd av den Helige Ande som visar Guds mångfald och i kraft, kärlek och handling möter människors behov till ande, själ och kropp

Värderingar

  • Kärlek
  • Trovärdighet
  • Generositet
  • Mångfald
  • Frihet
  • Omsorg
  • Öppenhet