En kyrka
med hjärta
för Gud och människor

Församlingen bedriver mission i ett antal länder. Det är både understöd av missionärer och PMU-projekt som syftar till att utveckla ett område inom ett missionsland. För närvarande bedriver församlingen huvudsakligen mission i Moldavien, Rumänien, Serbien, Mellanöstern, Malawi och Västra Afrika. Vi understödjer även Hoppets skola i Israel, barnhemmet Caminul Felix och Pionjärmissionen Skåne/Europa.